De Onvermijdelijke Euro's 

Vocal training & coaching in mijn privé-studio in Krommenie
Openingstijden: dinsdags en vrijdags tussen 10.00-18.00 uur

€ 52,- voor een les van 60 min 
€ 44,- voor een les van 45 min 
€ 44,- voor een 1e oriëntatie-les van 45 min, bij een vervolgles krijg je € 10,- korting. 

Deze bedragen zijn ex Btw en gelden vanaf 21 jaar.
* Kijk onderaan deze pagina voor aanvullende info bij annulering van een afspraak.

Vocal training & coaching op locatie
€ 63 per uur
Bij coaching op locatie worden reiskosten
in rekening gebracht.
Bij coaching in Amsterdam worden tevens parkeerkosten
in rekening gebracht.

Workshops
€ 63 per uur  - minimale boeking 1,5 uur 
Bij een afstand tot de locatie verder dan 30 km - minimale boeking 2 uur

Deze bedragen zijn ex Btw en reiskosten.
Bent u een stichting of onderwijsinstelling?
Dan bent u vrijgesteld van Btw.
Na afloop van mijn werkzaamheden ontvangt u een factuur.
____________________________________________________

*Bij annulering van afspraken ivm ziekte, verhindering of 
  vervoersproblemen gelden de volgende tarieven:
- Bij annulering van de afspraak op de dag zelf wordt de volledige
  les in rekening gebracht.
- Bij het vergeten van de les wordt het volledige lestarief 
  in rekening gebracht.
- Bij annulering van de afspraak korter dan 24 uur van te voren,
  wordt de helft van de les in rekening gebracht.
- Bij afmelding langer dan 24 uur van te voren, worden
  geen kosten in rekening gebracht.